Mijn favorieten

WOZ bedrijven

 

Voor belastingheffing 
Het belangrijkste doel van de wet WOZ staat in die wet zelf: de waarde van onroerende zaken bepalen en vaststellen voor de heffing van belastingen door het Rijk, de gemeenten en de waterschappen. 

Gebruik WOZ-waarde door de overheid:
Inkomstenbelasting: voor het eigenwoningforfait en de vermogensrendements-heffing in de inkomstenbelasting;
Successiewet: voor de erf- en schenkbelasting, vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting: voor de afschrijving van bedrijfsgebouwen, onroerende-zaakbelastingen, voor de omslag gebouwd (Waterschappen), maar zelfs ook voor de bepaling van planschade.

De waardering vindt jaarlijks plaats. De waardebepaling dient actueel te zijn en aan te sluiten aan bij de beleving van de burgers en bedrijven. Helaas komt het in deze roerige tijden maar al te vaak voor dat de huidige waarde anders ligt dan de getaxeerde waarde. Op het moment dat u wil afschrijven op uw bedrijfspand, dient u uit te gaan van de WOZ-waarde van het pand.


Bent u op 1 januari eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan moet u eigenarenbelasting en gebruikersbelasting betalen. Dit geldt niet voor uw woning, daarvoor hoeft u sinds 2006 alleen eigenarenbelasting te betalen. Uitgangspunt voor de hoogte van de belasting is de waarde van het pand.

De gemeente taxeert het pand om de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) te bepalen.


Hoeveel OZB moet u betalen?
De gemeente stelt een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB- of WOZ-beschikking.
De bedrijfstaxateur van Bastian-Visser Brom Makelaardij kan voor u  bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde van het bedrijfspand.

Deze bezwaarservice biedt u de mogelijkheid om “kosteloos” professioneel bezwaar te maken tegen de door de gemeente opgestelde WOZ-beschikking.

Wij brengen bij u geen kosten in rekening, maar op het moment dat wij, een professionele partij, bezwaar maken, komen wij voor een vergoeding in aanmerking. Wij verhalen dus onze vergoeding bij de gemeente. Het kost u dus niets en kan u snel enkele honderden euro´s en op de op lange termijn zelfs tot duizenden euro´s opleveren.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Via het invulformulier op de site geeft u aan voor welk object een bezwaar gemaakt moet worden. Wij nemen contact met u op en vragen om de beschikking in te scannen en naar ons te mailen. Daarna maken wij een afspraak om het pand op te nemen en het gefundeerde bezwaar op te stellen.