Mijn favorieten

WOZ wonen

 

 

Als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand moet u onroerendezaak-belasting (ozb) betalen. De OZB bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. Degene die het pand op 1 januari van het jaar bezit of gebruikt, ontvangt de WOZ-beschikking (Wet waardering Onroerende Zaken) en moet de belasting betalen.

Bent u eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan moet u eigenarenbelasting en gebruikersbelasting betalen. Dit geld niet voor uw woning, daarvoor hoeft u sinds 2006 alleen eigenarenbelasting te betalen. Uitgangspunt voor de hoogte van de belasting is de waarde van het pand. De gemeente taxeert het pand om de WOZ-waarde te bepalen.

Een particulier kan de WOZ-beschikking gebruiken voor: 
- het sluiten van een hypotheek; een aantal banken neemt genoegen met de WOZ-beschikking als bewijs voor de waarde van het onderpand;
- bij (opstal)verzekeringen; hier kan de WOZ-beschikking uitgangspunt zijn.
 

Maar zeker niet onbelangrijk is het gebruik.

Door de overheid wordt de WOZ-waarde gebruikt voor:

De bekendste is voor de “juiste” waardering voor de vastgoedadministratie van gemeenten. De Belastingdienst voor het eigenwoningforfait t.b.v. de inkomstenbelasting alsmede de vermogensrendementsheffing, erf- en schenkbelasting of verkoop van een woning of object aan een familielid.

Daarnaast zijn nog enkele andere heffingen als Waterschap, maar zelfs ook voor de bepaling van planschade. 
Het is dus belangrijk dat de waarde goed is, zeker niet tè hoog is.

Het komt maar vaak genoeg voor dat deze waarde niet overeenstemt met de realiteit waardoor het de burger veel geld kost.
En juist hiervoor hebben wij een bezwaarservice in het leven geroepen.

Deze bezwaarservice biedt u de mogelijkheid om “kosteloos” professioneel bezwaar te maken tegen de door de gemeente opgestelde WOZ-beschikking.

Wij brengen bij u geen kosten in rekening, maar op het moment dat wij, een professionele partij, bezwaar maken, komen wij voor een vergoeding in aanmerking. Wij verhalen dus onze vergoeding bij de gemeente. Het kost u dus niets en kan u snel tot enkele honderden euro´s en op de lange termijn zelfs tot duizenden euro´s opleveren.

Via het invulformulier op de site geeft u aan voor welk object een bezwaar gemaakt moet worden. Wij nemen contact met u op en vragen om de beschikking in te scannen en naar ons te mailen. Daarna maken wij een afspraak om het pand op te nemen en het gefundeerde bezwaar op te stellen.

Let op!

Het kan zijn dat bij gebruik van de WOZ-calculator het "fiscale voordeel" klein is. Desondanks is het toch verstandig bezwaar te maken tegen uw te hoge vastgestelde WOZ-waarde.